Bloggportalen statistik

torsdag 28 januari 2016

Respekt


Det talas väldigt ofta och mycket om att visa respekt för sina medmänniskor. Visst skall man det och självklart är att detta innefattar – Kön, ras, sexuell läggning och religion.

Sedan kanske jag skiljer mig från många övriga med att anse, att all annan respekt måste man göra sig förtjänt av. Det kan handla om kunskaper, visdom, studieresultat, prestationer i arbetslivet. Men det handlar också mycket om människors beteenden och förhållningsätt till sin omgivning för att erhålla den respekt, som många så hett eftertraktar.

Det kan också handla om heroiska insatser av olika slag och jag tänker kanske inte då i första hand på de som sker i sportens värld. Nej snarare på människor, som utan tanke på sig själv gör insatser av stor betydelse för sina medmänniskor. Ett sådant aktuellt exempel är Four Brothers & a Friend. Bröderna Alejandro, Julian, Gabriel och Lucio Firpo lämnade tillsammans med vännen Magnus Manhammar allt i Sverige. De reste ner till Lesbos och har utan tanke på egen vinning räddat livet på många barn och båtflyktingar. De arbetade sida vid sida och undsatte flyktingarna när de vattenfyllda gummiflottarna kapsejsade kanske ett tjugotal meter från stranden.

Brödernas mamma Blanca Firpo är också en sådan person, vilket man om inte annat inser, när man läst boken om hennes liv i militärdiktatur ”Lukten av min egen rädsla”.

Det finns många andra exempel på hjältar och hjältinnor, men jag begränsar mig till dessa, som jag fått förmånen att stifta lite närmare bekantskap med.

Alla kan inte bli hjältar eller hjältinnor invänder någon. Jo man kan vara hjälte på många sätt, våga stå uppför sina värderingar och för det som är rätt. Genom hårt arbete, intensiva studier, ansvarstagande i familjer, räcka ut en hand till den som behöver, visa ödmjukhet och empati. Allt sådant vinner också min respekt.

Nils Mohlin

©2016 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar