Bloggportalen statistik

onsdag 8 maj 2013

Konsten att krångla till saker


 


I tidningen Metro läser jag att det kan vara aktuellt att byta titlar på vissa yrkesgrupper.

Ringer jag en sanitetstekniker förväntar jag mig att komma till en kommunal tjänsteman som handlägger sanitära olägenheter. - Nej jag får en städare på tråden. Vad är det nu för fel att kallas städare, om man städar.

Informatören skall bli kommunikatör, besitter alla informatörer kommunikationens ädla konst? Information är alla bekanta med, medan kommunikation är ett mångtydigt begrepp. Det kan inte vara enkelt att vara kommunikatör på SJ.

Handläggare är föreslaget att ersätta brandmannen. Vem vill ringa en handläggare när huset står i ljusan låga. De flesta förknippar handläggare med en person som tar emot uppgifter och säger till besökaren eller uppringaren att vi hör av oss om en månad, då bör beslut vara fattat. Kommer de att svara välkommen till ”Handläggning inom samhällsskydd och beredskap, vad skall vi handlägga”. Istället för det traditionella ”Vart brinner det”.

Sjukgymnasten blir fysioterapeut, om jag gick jag till en sjukgymnast, då visste jag vad det handlade om.

Vad är det för fel på gamla hedervärda yrkesbenämningar.



När jag är inne på den språkliga klåfingrigheten kan jag inte låta bli att ta upp den för mig mest idiotiska och diskriminerande ordskapelse jag upplevt under senare år. - HEN.

Vad är en hen, förmodligen ingen hon ingen han, alltså någon som står lite utanför, något udda, något som inte är värt att kallas varken eller – Kan lika gärna vara DET. En form av avidentifiering av individ eller avköning. Sverige slår sig ofta för bröstet och hävdar jämställdhet i alla dess former, ändå skapades ordet ”HEN”. Till och med har ett politiskt parti haft den dåliga smaken att använda det i sitt partiprogram.

Skärpning för fan!



Nils Mohlin

copyright 2013


Med tanke på den ganska livliga debatt som uppstod på bl.a. facebook igår och många undra över hur ordet uppstått vill jag förtydliga mig i detta:

Förmodligen någon som vill att vi alla skall vara könsneutrala. Jag är stor förespråkare för jämställdhet mellan könen, men anser att var kvinna och man skall få ha rätten att vara stolta över sin könstillhörighet. För mig markerar ordet HEN ett utanförskap och allt oftare används ordet i ett nedvärderande syfte. Fick lära mig igår att HEN enligt Svenska Akademins ordlista betyder bryne (slipsten).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar